Manuální terapie

Jedná se o manuální, fyzioterapeutem prováděné techniky s cílem odstranit funkční blokády kloubů a měkkých tkání. Tyto techniky musí být vždy prováděny s citem zkušeným terapeutem s příslušným odborným vzděláním. Zahrnuje mobilizaci a jemnou manipulaci kloubů končetin a páteře, dále tzv. měkké techniky pro efektivní uvolnění svalových spasmů a ošetření hyperalgických (bolestivých) zón a spoušťových bodů, tzv. trigger points. Zároveň přitom upravujeme vzájemnou komunikaci měkkých tkání prostřednictvím fascií (jemná blanitá tkáň obalující a oddělující jednotlivé struktury – podkoží, svaly a šlachy), uvolňujeme od sebe jednotlivé vrstvy a tím ovlivňujeme jejich napětí, tkáňový metabolismus, bolest a otok. Tato metoda se uplatňuje u bolestivých stavů pohybového aparátu, tzn. kloubů, svalů, šlach, páteře, dále u bolestí hlavy, poruch statiky a dalších funkčních poruch.