Kinezioterapie

neboli terapie pohybem, může být cílená na tu část těla, která je nějakým způsobem poškozena či nefunkční, ale především ovlivňuje celkový somatický a psychosomatický stav pacienta a jeho motorické funkce, příznivě působí také na funkci vnitřních systémů jako trávení, dýchání, oběhový a lymfatický systém. Odbornou kinezioterapii vždy provádí fyzioterapeut.
Primární cíle kinezioterapie jsou:
odstranění svalových dysbalancí
zlepšení svalové síly
celkové zlepšení pohyblivosti
zlepšení koordinace
obnovení správných motorických stereotypů
zmírnění nebo odstranění bolesti
zesílení kostní hmoty – zpevňování kostí
Těchto cílů s dlouhodobým a udržitelným efektem dosahujeme prostřednictvím jednotlivých cvičení a jejich kombinací, zahrnující aktivní a pasivní prvky, balanční, stabilizační a koordinační cviky vycházející z konceptů moderní kineziologie na neurofyziologickém podkladě (vývojová kineziologie, DNS, PNF…), ale i školy zad a zařazováním jejich principů do běžných denních činností.